Byggtransporter i Piteå AB
Solstrand 26
944 73  Piteå

E-post: info@byggtransporter.se
Bankgiro: 5847-1533
Organisationsnummer: 556467-2573
Styrelsens säte: Piteå

Faktureringsadress:

ALtternativ 1 - PDF-faktura via e-post
Pdf-fakturor skickas som bifogad fil i
e-post till ekonomi@byggtransporter.se
Varje Pdf får endast innehålla en faktura. Eventuella bilagor ska ingå i samma Pdf-fil som fakturan. Annan bifogad information eller text kommer inte att läsas in.

Altternativ 2 - Pappersfaktura vis post
Byggtransporter i Piteå AB
Solstrand 26
944 73  Piteå

Roger Filipsson

Roger Filipsson

Mobil: 070-543 95 97
E-post: roger@byggtransporter.se

Marcus Filipsson

Marcus Filipsson

Mobil: 076-807 70 59
E-post: marcus@byggtransporter.se